na úvodní stránku
AutoPROFITEAM
úvodní stránka diagnostika školení partneři projektu projekty standardy oprávnění bonusový katalog
Motoristům
info pro motoristy navštivte náš servis
Vyhledávání členů podle lokality - Mapka ČR

Zájemcům o členství
o AutoPROFITEAMu kontakty
Brzdové centrum
o brzdových centrech seznam členů
CLIMATIC centrum
o CLIMATIC centrech seznam členů
Podvozkové centrum
o podvozkových centrech seznam členů podvozkové desatero
 

Partnerská spolupráce v projektu IQ INDUSTRY ve Středočekém kraji

Partnerská spolupráce v projektu IQ INDUSTRY ve Středočekém kraji. Programu podpory a spolu-zodpovědnosti za rozvoj odborného školství ČR

Cíl spolupráce: systém partnerské spolupráce sociálních partnerů zastoupených Svazem průmyslu a dopravy - komisí pro LZ, Sdružením automobilového průmyslu, Vzdělávací agenturou Kroměříž, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Hospodářským výborem PS PČR, Asociací krajů ČR, firmami a úřady práce Středočeského kraje. Projekt IQ Industry vychází ze zkušeností projektu IQ Auto, rozšiřuje jeho klíčové aktivity a vytváří komplexní podmínky spolupráce průmyslových firem s jejich sektorem odborného školství a úřady práce ve spolupráci se zřizovateli škol a zaměstnavatelskými svazy.

 PartneřiProjektAutor projektu 
Projekt IQ Industry Vzdělávací agentura Kroměříž Vzdělávací institut středočeského kraje


Účastníci:

 1. Firma: APM Automotive s.r.o., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
  APM Automotive s.r.o.
 2. Škola: ISŠT Benešov, Černoleská 1997,25601 Benešov
  ISŠT Benešov
 3. Úřad práce: ÚP Benešov, Dukelská 2080,25601 Benešov
  Úřad práce Benešov


Jeho hlavním cílem je prosadit společnou politiku náboru 15letých žáků SŠ ke studiu na vybraných středních odborných školách a nové formy výcviku a vzdělávání učitelů, žáků a studentů těchto škol podle praktických zkušeností průmyslových firem v odborné gesci Sdružení automobilového průmyslu. Vlastní realizací se projekt stává nástrojem podpory technického odborného školství v České republice a zakládá podmínky pro vzdělávání mladé generace.
Z uvedeného důvodu je jeho realizace součástí regionální politiky lidských zdrojů Středočeského kraje, průmyslových firem a úřadů práce na jeho území.

Role AutoPROFITEAMu v projektu:

 1. Předkládání odborných témat z oblasti zaváděných inovací k jejich akreditaci na MŠMT.
 2. Realizaci odborných seminářů pro učitele odborných předmětů a praktického vyučování na témata nových technologií, nových výrobků a metod práce
 3. Realizaci odborných seminářů pro řídící pracovníky partnerské školy a vedoucí pracovníky partnerského úřadu práce podle vzájemné dohody
 4. Realizaci odborných seminářů na témata EVVO (ochrana vod, půdy a ovzduší ve firmě, resp.nakládání s odpady)
 5. Realizaci odborných seminářů pro výchovné poradce vybraných škol podle vzájemné dohody
 6. exkurze žáků, studentů a učitelů na vybraná pracoviště firmy
 7. organizaci dlouhodobých stáží učitelů k prohloubení jejich kvalifikace a prosazování inovací do školních vzdělávacích programů
Dále se firma podle dohody může podílet na vybavení školy učebními pomůckami, spolupracovat na středoškolské odborné činnosti, účastnit se činnosti ve zkušebních a maturitních komisích nebo na přípravě talentovaných žáků a studentů ke studiu na technických universitách. Výsledky této spolupráce firma propaguje v regionálním tisku.
11.3.2011 13:57
« zpět
Dnes je neděle
19.11.2017
Přihlášení pro členy
IČO
heslo
 
  - více informací
Autor projektu
HOT LINE
technické poradenství
Partneři týmu
Seznam všech partnerů

abecední řazení
   © 2004
............................................................................... ........................................................   APM Automotive
CNW:Counter